10.1.3 - Internasjonale turneringer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.1 - Regler for godkjenning >

10.1.3 - Internasjonale turneringer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Internasjonale turneringer som arrangeres direkte av verdensforbund (IBSF, UMB, WPA eller WPBSA), eller via kontinentalt eller nasjonalt forbund på oppdrag av verdensforbund, er godkjente turneringer.

 

2.Dersom utøvere er invitert til å delta i en interkontinental turnering via NB eller via kontinentalt forbund, er en slik turnering å anse som godkjent. Dersom utøveren har fått sin invitasjon direkte gjennom kontinentalt forbund skal NB informeres før deltakelse kan bekreftes.

 

3.Dersom utøvere er invitert til å delta i en interkontinental turnering direkte av lokal arrangør er en slik turnering å anse som ikke godkjent inntil det tidspunkt NB har vært konsultert og har bekreftet godkjenning.

 

4.Kontinental turnering som arrangeres direkte av europeisk forbund (CEB, EBSA eller EPBF), eller nasjonalt forbund på oppdrag av europeisk forbund, er godkjente turneringer.

 

5.Dersom utøvere er invitert til å delta i en kontinental turnering direkte av lokal arrangør er en slik turnering å anse som ikke godkjent inntil det tidspunkt NB har vært konsultert og har bekreftet godkjenning.