10.1.4 - Internasjonale mesterskap i Norge

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.1 - Regler for godkjenning >

10.1.4 - Internasjonale mesterskap i Norge

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Generelt gjelder at alle godkjente internasjonale mesterskap som arrangeres i Norge, arrangeres i regi av NB.

 

2.NB kan tildele slike mesterskap helt eller delvis til lokal arrangør.

 

a.Dersom kontrakten for del av eller hele mesterskapet er tegnet mellom NB og lokal arrangør, beholder NB sitt ansvar overfor det internasjonale forbundet.

b.Dersom kontrakten for del av eller hele mesterskapet er tegnet mellom lokal arrangør og det internasjonale forbundet, kan NB gjøres ansvarlig kun for eventuelle forpliktelser som avtales mellom partene i separat kontrakt.