10.1.5 - Internasjonale turneringer i Norge

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.1 - Regler for godkjenning >

10.1.5 - Internasjonale turneringer i Norge

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Søknad om godkjenning av en internasjonal turnering i Norge skal gjøres skriftlig (se søknadsskjema) til NB senest seks* måneder før turnering skal avholdes.

 

2.Frist for søknad om godkjenning bestemmes av reglene som berørt internasjonalt forbund har. Generelt gjelder at søknad må være mottatt av NB minst én måned før søknaden må være mottatt av internasjonalt forbund.

 

3.Dersom en internasjonal turnering ikke trenger godkjenning av berørt internasjonalt forbund, bestemmer NB om godkjenning skal gis eller ikke.

 

4.NB er ansvarlig for at mottatt søknad blir videresendt til berørt internasjonalt forbund og mottatt innen fristen løper ut. Søknad må følges av NBs anbefaling av saken. Dersom NB anbefaler at turneringen ikke blir godkjent, må dette begrunnes.

 

5.Avgift for godkjenning, dersom slik er fastsatt, skal innbetales på NBs konto (1813 34 01403) i forbindelse med at søknad blir sendt til NB. Søknaden behandles så snart betaling er registrert. Se 12.1.2 - Avgift for godkjenning av turnering

 

6.Det innbetales kun én godkjenningsavgift pr. turnering, enten til NB eller til internasjonalt forbund. Innbetalt godkjenningsavgift fra søker videreføres til ansvarlig internasjonalt forbund av NB.

 

7.Eventuell godkjenning fra internasjonalt forbund skal videreformidles til søker umiddelbart. Alle krav som stilles i forbindelse med selve godkjenningen må oppfylles av arrangøren.

 

* Avhengig av den internasjonale turneringens form, omfang og karakter, er det å anbefale at godkjenning utføres 1-2 år før turneringen skal avholdes.