10.1.6 - Lokal, regional eller nasjonal turnering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.1 - Regler for godkjenning >

10.1.6 - Lokal, regional eller nasjonal turnering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Søknad om godkjenning av en turnering - enten den er tellende på Norgesratingen eller ikke - skal gjøres skriftlig (se søknadsskjema).

 

2.Avgift for godkjenning, skal innbetales på NBs konto (1813 34 01403) i forbindelse med at søknad blir sendt til NB. Søknaden behandles så snart påkrevd betaling er registrert. Se 12.1.2 - Avgift for godkjenning av turnering

 

3.I de tilfeller søknaden avslås eller om godkjent turnering ikke avholdes, vil godkjenningsavgiften ikke refunderes.

 

4.Godkjente turneringer må følge regler beskrevet i TBR på lik linje med NBs turneringer. Unntak fra disse skal beskrives i detalj og inngå i søknad om godkjenning.