10.1.6 - Regional eller nasjonal turnering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.1 - Regler for godkjenning >

10.1.6 - Regional eller nasjonal turnering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Søknad om godkjenning av en regional eller nasjonal turnering som ellers ikke er annonsert i NBs terminliste, skal gjøres skriftlig (se søknadsskjema) til NB senest tre måneder før turnering skal avholdes.

 

2.Avgift for godkjenning, skal innbetales på NBs konto (5146 05 13484) i forbindelse med at søknad blir sendt til NB. Søknaden behandles så snart betaling er registrert.

 

3.I de tilfeller søknaden avslås eller om godkjent turnering ikke avholdes, vil godkjenningsavgiften ikke refunderes.

 

4.De turneringene som inngår i de forskjellige rankinglistene (fordelt på divisjon og/eller klasse) fastsettes av NB i forbindelse med offentliggjøring av neste sesongs terminliste. Dersom en arrangør ønsker at den turnering det søkes godkjenning for skal inngå i en rankingliste, skal dette spesifiseres i søknaden.

 

5.Godkjente turneringer må følge regler beskrevet i TBR på lik linje med NBs turneringer for øvrig. Unntak fra disse skal beskrives i detalj og inngå i søknad om godkjenning.

 

6.De særskilte vilkår som måtte gjelde for den godkjente turneringen må etterfølges.