10.1.6 - Regional eller nasjonal turnering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.1 - Regler for godkjenning >

10.1.6 - Regional eller nasjonal turnering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Søknad om godkjenning av en regional eller nasjonal turnering som ellers ikke er annonsert i NBs terminliste, skal gjøres skriftlig (se søknadsskjema) til NB senest tre måneder før turnering skal avholdes.

 

2.Avgift for godkjenning, skal innbetales på NBs konto (1813 34 01403 - Nytt kontonr.) i forbindelse med at søknad blir sendt til NB. Søknaden behandles så snart betaling er registrert. Se 12.1.3 - Avgift for godkjenning av turnering

 

3.I de tilfeller søknaden avslås eller om godkjent turnering ikke avholdes, vil godkjenningsavgiften ikke refunderes.

 

4.De turneringene som inngår i de forskjellige rankinglistene (fordelt på divisjon og/eller klasse) fastsettes av NB i forbindelse med offentliggjøring av neste sesongs terminliste. Dersom en arrangør ønsker at den turnering det søkes godkjenning for skal inngå i en rankingliste, skal dette spesifiseres i søknaden.

 

5.Godkjente turneringer må følge regler beskrevet i TBR på lik linje med NBs turneringer for øvrig. Unntak fra disse skal beskrives i detalj og inngå i søknad om godkjenning.

 

6.De særskilte vilkår som måtte gjelde for den godkjente turneringen må etterfølges.