10.1.7 - Behandling av regionale eller nasjonale søknader

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.1 - Regler for godkjenning >

10.1.7 - Behandling av regionale eller nasjonale søknader

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.NB skal behandle søknader om godkjenning av regionale eller nasjonale turneringer så snart korrekt søknad og registrering av innbetalt godkjenningsavgift har kommet administrasjonen i hende. TS er ansvarlig for behandling av søknaden.

 

2.NB skal umiddelbart etter mottatt søknad gi søker en bekreftelse.

 

3.Senest to uker (ti arbeidsdager) etter registrert søknad, skal søkende arrangør ha mottatt tilbakemelding om en eventuell godkjenning. I de tilfeller hvor søknad blir avslått skal dette begrunnes.

 

4.Alle oppgitte forutsetninger for godkjenning, også alle krav som stilles i forbindelse med selve godkjenningen, må følges og oppfylles av arrangøren.