10.2 - Regler for arrangør

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.2 - Regler for arrangør

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for den enkelte arrangør.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.2.1 - Ansvarlig arrangør

10.2.2 - Annonsering av godkjent turnering

10.2.3 - Terminer og spilletider

10.2.4 - Protester

10.2.5 - Turneringsledelse og jury

10.2.6. Regler og turneringsbestemmelser

10.2.7 - Flowchart og matchprotokoll

10.2.8 - Krav til bord og utstyr

10.2.9 - Reklame i arenaen

10.2.10 - Tilgjengelighet og inngangsbilletter

10.2.11 - Arrangøravtale