10.2.10 - Tilgjengelighet og inngangsbilletter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.2 - Regler for arrangør >

10.2.10 - Tilgjengelighet og inngangsbilletter

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Lokale hvor turnering er organisert i regi av NB skal være åpent og tilgjengelig for alle utøvere, funksjonærer, NB ansatte og styremedlemmer, samt publikum. Lokalet skal være åpent minst 45 minutter før første match og i alle tilfeller inntil den siste matchen for dagen er ferdigspillt.

 

2.Eventuelle inntekter som kan genereres ved hjelp av inngangsbilletter tilfaller i sin helhet den lokale arrangøren.

 

3.Det står den lokale arrangøren fritt til å bestemme prissetting av eventuelle inngangsbilletter, men NB har klagerett.

 

4.NBs styremedlemmer og ansatte, samt NBs gjester, skal ha fri tilgang til arena i forbindelse med alle turneringer som arrangeres i regi av NB.

 

5.Det må være mulig for en utøver med en gyldig lisens å delta i en turnering som er organisert i regi av NB, også om utøveren er belagt med et besøksforbud i det aktuelle lokalet. Lokal arrangør må sørge for at utøveren har tilgang til lokalet, eller bare arena og toalett, for varigheten av turneringen eller i det minste frem til aktuell utøver er slått ut av turneringen.