10.2.2 - Annonsering av godkjent turnering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.2 - Regler for arrangør >

10.2.2 - Annonsering av godkjent turnering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Arrangøren som er gitt godkjenning av NB skal i innbydelser og i all annen annonsering angi NBs og/eller internasjonale forbunds godkjenningsnummer og dato for tildelt godkjenning.

 

2.Eventuelle spørsmål fra arrangør om godkjenningens art og omfang skal rettes til det forbund som har tildelt godkjenningen, eventuelt til internasjonalt forbund gjennom NB.

 

3.I forbindelse med all annonsering av en godkjent turnering skal følgende informasjon fremkomme:

 

a.Ansvarlig arrangør

b.Grunnlag for godkjenning og godkjenningsnummer

c.Spillested

d.Bord – fabrikat og modell (dersom modell ikke angir størrelse på hull, skal dette spesifiseres)

e.Duk – fabrikat og type

f.Baller – fabrikat og type

g.Klass (-er), divisionstillhørighet, lisenskrav etc.

h.Tidsrammer

i.Disiplin (-er)

j.Turneringsform (-er) og distans (-er) og eventuelt HC (handicap)*

k.Spilleregler med eventuelle avvik og tillegg

l.Seeding

m.Dresskode(-r)

n.Startavgift(-er)

o.Påmeldingsfrist

p.Type premier, og hvis det dreier seg om premiepenger, i) hvor stor den totale premiepotten er, ii) hvor mye av premiepengene som består av startavgifter og hvor mye i tillegg, iii) hvilke garantier som gjelder for premiepottens størrelse, og iv) hvordan premiepotten fordeles etter plassering.

 

* Enhver deltaker i turnering med HC (handicap) har krav på å få vite sitt eget HC enten ved annonsering av turneringen eller etter forespørsel og alltid før bindende påmelding utføres.