10.2.3 - Terminer og spilletider

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.2 - Regler for arrangør >

10.2.3 - Terminer og spilletider

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Termin for godkjente turneringer fastslås av NB. Eventuelle ønsker fra arrangør for turneringer som er godkjent i etterkant av offentliggjort terminliste, skal etter beste evne etterkommes dersom ingen kollisjoner med andre turneringer forekommer.

 

2.For nasjonale turneringer gjelder generelt at de har spillestart lørdag. I de tilfeller hvor antall tilgjengelige bord og forventet antall deltakere tilsier dette skal turnering starte fredag. Turneringsstart skal inngå i innbydelse/kalender senest to måneder før turnering.

 

3.For regionale turneringer gjelder generelt at de har spillestart lørdag. I de tilfeller hvor antall tilgjengelige bord og forventet antall deltakere tilsier dette skal turnering starte fredag. Turneringsstart skal inngå i innbydelse/kalender senest én måned før turnering.

 

4.Ingen matcher får begynne før kl. 17:00 på fredager og 09:00 på lørdager og søndager. Tidsskjema skal settes slik at ingen matcher begynner senere enn kl. 22:30 (kl. 21:00 for Juniorer). Dersom tidsskjemaet får forskyvninger slik at siste runde får spillestart senere enn kl. 22:30 bør denne runden flyttes til neste dag dersom dette er mulig.

 

5.Dersom det kan unnvikes skal en utøver som deltar i siste runde på fredag eller lørdag (dersom runden avsluttes etter kl.21:00), ikke også delta i første runde neste dag (dersom runden starter før kl.11:00).

 

6.Finalen skal starte senest kl.18:00 (i forbindelse med NM; kl.16:00) på søndag. Premieutdelingen skal være ferdig gjennomført senest kl.20:00 (NM; kl.18:00).

 

7.Finaletidspunkt for nasjonale turneringer (NM, NC og godkjente turneringer) skal inngå i innbydelse/kalender senest to måneder før turnering.