10.2.4 - Protester

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.2 - Regler for arrangør >

10.2.4 - Protester

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.En protest skal forelegges umiddelbart etter en hendelse, eller i det øyeblikk man er blitt oppmerksom på forholdet som kan foranledige en protest. Protest må leveres skriftlig.

 

2.Protester som mangler en formulert beskrivelse, og/eller innbetaling av protestgebyr, skal anses som ugyldig, og kan deretter heller ikke videreføres til andre juridiske instanser. Se 12.3.1 - Protestavgift