10.2.5 - Turneringsledelse og jury

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.2 - Regler for arrangør >

10.2.5 - Turneringsledelse og jury

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Alle nasjonale turneringer skal ledes av en autorisert turneringsleder (TL). Se også 9.1 - Regler for turneringsleder

 

2.Generelt bør turneringer ha en assisterende TL som kan ta ansvar for en del av det arbeidet som skal utføres, og også ta over for TL når denne har pause. Assisterende TL skal helst ha samme autorisasjon som TL, men avvik kan tillates avhengig av turneringens status.

 

3.I alle godkjente turneringer skal det oppnevnes en jury. Eventuelle juryavgjørelser kan ikke påklages under pågående turnering. Se også 9.2 - Regler for jury

 

4.En aktiv (ansvarlig for aktuell turnering) turneringsleder bør ikke selv være en deltaker. Detter er kun tillatt dersom det finnes en TL-assistent (som innehar TL-lisens) til stede som opptrer i TLs sted hver gang TL spiller match. I RT kan kravet om autorisasjon fravikes etter avtale med NB. TL-assistent må også opptre som leder i juryen dersom TL spiller match og når TL selv er direkte berørt av situasjonen som er til behandling i juryen.

 

5.Alle direktiver knyttet til deltakere, tilskuere og andre funksjonærer, bør kommuniseres via mikrofon og høyttalersystem (høyttalere bør være plassert på en slik måte at lyden spres jevnt i hele lokalet).

 

6.TL er ansvarlig for at rolig bakgrunnsmusikk benyttes for å dempe annen bakgrunnsstøy som ellers kan virke forstyrrende for utøvere som er involvert i pågående matcher. Husk at musikk er beskyttet av opphavsrett og at dette derfor har konsekvenser for live streaming.

 

7.Alle arenaer hvor turneringer gjennomføres i regi av NB skal ha live streaming fra minst ett bord. TL er ansvarlig for å tilse at eksisterende kamera(-er) for live streaming fungerer på en tilfredsstillende måte og at eventuelle problemer blir håndtert så raskt som mulig. Link til live streaming skal gjøres tilgjengelig via informasjon i CueScore og i andre medier som er knyttet til aktuell turnering.