10.2.6. Regler og turneringsbestemmelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.2 - Regler for arrangør >

10.2.6. Regler og turneringsbestemmelser

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.For godkjente internasjonale mesterskap og turneringer gjelder berørt internasjonalt forbunds regler og turneringsbestemmelser.

 

2.For godkjente regionale og nasjonale turneringer gjelder IBSFs, UMBs, WPAs (eller i enkelte tilfeller EPBFs - se 10.3.8 punkt 2) eller WPBSAs regler, avhengig av gren, og NBs turneringsbestemmelser. I de tilfeller NBs turneringsbestemmelser ikke helt kan gi en konkret avgjørelse, skal bestemmelser for verdensforbund eller europeiskt forbund benyttes i gitt rekkefølge.