10.2.6. Regler og turneringsbestemmelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.2 - Regler for arrangør >

10.2.6. Regler og turneringsbestemmelser

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.For godkjente internasjonale mesterskap og turneringer gjelder berørt internasjonalt forbunds regler og turneringsbestemmelser.

 

2.For godkjente regionale og nasjonale turneringer gjelder IBSFs, UMBs, WPAs eller WPBSAs regler, avhengig av gren, og NBs turneringsbestemmelser. I de tilfeller NBs turneringsbestemmelser ikke helt kan gi en konkret avgjørelse, skal bestemmelser for verdensforbund eller europeiskt forbund benyttes i gitt rekkefølge.