10.2.9 - Reklame i arenaen

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.2 - Regler for arrangør >

10.2.9 - Reklame i arenaen

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Reklame i arenaen og på utstyret er kun tillatt dersom det ikke påvirker turneringen i negativ retning.

 

2.Reklame må være utformet i henhold til NBs lov §18

 

3.I forbindelse med nasjonale turneringer, og dersom den lokale arrangøren har et ønske om å profilere egne sponsorer, må søknad om dette rettes til NB senest to uker før arrangementet. I tillegg er den lokale arrangøren forpliktet til å gjøre reklameplass tilgjengelig for NB, slik at NB kan oppfylle sine forpliktelser overfor sine sponsorer. NB må i god tid før turnering indikere om reklameplass er tenkt benyttet, og i så fall i hvilken form og hvor mye plass som kreves.

 

4.For at konflikter skal unngås på mest lempelige vis, er det å anbefale at lokal arrangør av turnering i regi av NB kun treffer avtale om reklame for biljardutstyr, og at NB avstår fra avtaler for produkter av dette slag.