10.3 - Regler for deltaker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.3 - Regler for deltaker

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for den enkelte deltaker.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.3.1 - Punktlighet

10.3.2 - Force majeure

10.3.3 - Forfeit

10.3.4 - Tilsnakk, advarsel, tap av match og diskvalifikasjon

10.3.5 - Hilse

10.3.6 - Kleskode

10.3.7 - Time out

10.3.8 - Spilleregler

10.3.9 - Forstøt og etterstøt

10.3.10 - Åpningsstøt/Brekk

10.3.11 - Opplegg

10.3.12 - Brekkmatte (kun i Pool)

10.3.13 - 3-ball-regel (kun i Pool)

10.3.14 - Brekk-boks

10.3.15 - Shot Clock (kun i Pool)

10.3.16 - Bruk av hanske eller talkum