10.3.11 - Opplegg

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.3 - Regler for deltaker >

10.3.11 - Opplegg

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.I Carambole plasseres de tre ballene for hånd på angitte punkter før åpningsstøtet innleder matchen. I gitte tilfeller kan ballene bli replassert på angitte punkter også mens matchen pågår og også under disse omstendigheter plasseres ballen(e) for hånd.

 

2.I Pool og disiplinene 8-Ball, 9-Ball og 10-Ball, skal en brekkmatte benyttes for plassering av ballene i hvert nytt opplegg.

 

3.I Pool og disiplinen 14.1 skal en trekant benyttes for plassering av ballene før matchen starter, og også ved hvert nytt opplegg inntil full distanse er nådd.

 

a.En godkjent trekant skal være laget av tre eller plast (syntetisk fiber), som er utformet slik at alle ballene er i kontakt med hverandre, direkte eller indirekte, og slik at den kan løftes bort uten å bevege ballene.

b.Trekanten kan testes ved å trykke ballene fremover i trekanten og deretter bevege trekant og baller frem og tilbake på spilleflaten – dersom noen av ballene beveger seg (roterer), må trekanten strammes (noe som kan gjøres gjennom å feste teip på innsiden).

 

4.I Snooker skal en trekant benyttes for plassering av ballene før matchen starter, og også ved hvert nytt opplegg inntil full distanse er nådd.