10.3.12 - Brekkmatte (kun i Pool)

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.3 - Regler for deltaker >

10.3.12 - Brekkmatte (kun i Pool)

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Det finnes brekkmatter med ulik design for de tre disiplinene 8-Ball, 9-Ball og 10-Ball. Brekkmatten i disiplinen 10-Ball kan også benyttes i disiplinen 9-Ball. Det er ikke tillatt å benytte brekkmatte i disiplinen 14.1.

 

2.Brekkmatten forblir liggende under ballene i opplegget inntil åpningsstøtet/brekket er gjennomført, men skal fjernes før neste støt såfremt dette er mulig.

 

3.I de tillfellene hvor en eller flere baller (objektballer og/eller køball) hviler på brekkmatten, eller i ett eller flere av dennes utstansede hull, skal brekkmatten fjernes så snart ballen(e) ikke lenger hindrer dette. Dette gjelder også i situasjoner hvor to eller flere baller som hindrer at brekkmatten kan fjernes har kontakt med hverandre.

 

4.Dersom utøver som er på bordet likevel ønsker at brekkmatten skal fjernes, gjøres dette av TL eller en dommer, ved hjelp av dertil egnet verktøy (ballmarkør, kritt, etc.). Det er dommers/TLs avgjørelse om dette lar seg gjøre.

 

5.Det er dommerens plikt å legge opp ballene for åpningsstøtet/brekket og for hvert nytt opplegg, og også dommerens plikt å fjerne brekkmatten etter gjennomført åpningsstøt/brekk.

 

6.I de tilfeller hvor en match spilles uten dommer, er det den av utøverne som i gitt situasjon ikke er på bordet, som skal overta dommerens plikter. Dersom ingen ball hindrer at brekkmatten kan fjernes, kan også aktiv utøver fjerne den.

 

7.Dersom brekkmatten forblir liggende på bordet til tross for at ingen ball hindrer at den fjernes, og brekkmatten blir truffet av en ball, er dette en feil og ikke-aktiv utøver får ball i hånd. Det samme gjelder dersom brekkmatten er blitt plassert på vant og blir truffet av køball eller objektball.