10.3.13 - 3-ball-regel (kun i Pool)

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.3 - Regler for deltaker >

10.3.13 - 3-ball-regel (kun i Pool)

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Med hensikt å unngå at det benyttes såkalte ”soft-breaks”, som muliggjør for utøvere å gjennomføre mer kontrollerte åpningsstøt/brekk og dermed å oppnå fordeler som ikke var forutsett når displinen 9-Ball ble introdusert, har en tilleggsregel for åpningsstøtet/brekket i 9-Ball blitt utformet. Utover denne regel gjelder WPAs regelverk for 9-Ball.

 

2.Minst 3 objektballer må enten gå i hull eller optisk bryte hodelinjen (se punkt 4 i denne paragrafen) som et resultat av åpningsstøtet/brekket for at dette skal anses som et gyldig brekk. Hvilken som helst kombinasjon av ovennevnte (f.eks. én ball i hull og minst to baller passerer hodelinjen, eller to baller i hull og minst én ball passerer hodelinjen osv.) er tilfredstillende for at brekket skal anses som gyldig. Dersom to baller passerer hodelinjen og én av disse går i hull, er dette ikke et gyldig brekk dersom ikke også en tredje objektball enten går i hull eller passerer hodelinjen.

 

3.Dersom en utøver mislykkes i å oppfylle disse tilleggskravene, men gjennomfører et lovlig åpningsstøt/brekk, anses brekket som ugyldig og følgende regler kommer til anvendelse:

 

a.Om ball «9» går i hull skal denne replasseres før spillet går videre.

b.Inkommende utøver har rett til enten å akseptere situasjonen slik den er og fortsette spillet, eller å gi støtet tilbake til utøveren som gjennomførte brekket.

c.Om innkommende utøver aksepterer situasjonen, har denne tapt rettigheten til å foreta push out.

d.Om situasjonen går tilbake til utøveren som gjennomførte brekket har denne fortsatt muligheten til å gjennomføre en push out. Om utøveren velger å foreta en push out kan innkommende utøver velge å akseptere den nye situasjonen eller å gi denne tilbake til utøveren som foretok push out.

 

4.Anvendelse:

 

a.WPAs regler gjelder i alle situasjoner, og 3-ballsregelen, slik den er beskrevet over, er gyldig for turneringer i alle klasser og kategorier.

b.Når et åpningsstøt/brekk er å betrakte som lovlig i henhold til WPAs regler, og gyldig i henhold til ovennevnte tilleggsregler, har utøveren mulighet til å benytte en push out.

c.Objektballer må ikke passere hodelinjen for at tilleggskravene for et åpningsstøt/brekk skal anses som oppfylte og brekket skal anses som gyldig. Det er tilstrekkelig at en del av ballen/ballene optisk bryter hodelinjen for å anses som tellende i 3-ballsregelen.