10.3.14 - Brekk-boks (kun i Pool)

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.3 - Regler for deltaker >

10.3.14 - Brekk-boks (kun i Pool)

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.I likhet med 3-ballsregelen er reglene om brekk-boks å anse som ett tillegg til WPAs regler for 9-Ball og 10-Ball. Utover dette gjelder WPAs regler for begge disse to disiplinene.

 

2.På begge sider av hovedpunktet, 420 mm fra respektive langvant (målt fra spiss på gummivant) og parallelt med disse, skal det dras linjer fra hodelinjen til hodevant.  Slik deles området overfor hodelinjen i tre like store deler/bokser.

 

3.Begrepene «innenfor» og «utenfor» benyttes som følger:

 

a.Ved brekk i 9-Ball skal køballen plasseres i den midterste boksen (innenfor), slik at ballens kontaktflate med spilleoverflaten er innenfor det området som er avgrenset av disse 3 linjene.

b.Ved brekk i 10-Ball skal køballen plasseres i en av de ytterste boksene (utenfor), slik at ballens kontaktflate med spilleoverflaten er overfor hodelinjen, men utenfor linjene som avgrenser den midterste boksen.

 

4.Anvendelse:

a.WPAs regler gjelder i alle situasjoner, og brekk-boks-regelen - slik den er beskrevet over - er å anse som et tillegg til disse reglene, gyldig for turneringer i alle klasser og kategorier når arrangør har forhåndsannonsert dette i forbindelse med innbydelse.

 

5.Brekk-boks-regelen gjelder i turneringer i disiplinen 10-Ball i NBs regi.

 

Brekkboks-2