10.3.15 - Shot Clock (kun i Pool)

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.3 - Regler for deltaker >

10.3.15 - Shot Clock (kun i Pool)

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

For å kontrollere at publisert tidsskjema overholdes har hver match (kamp) sin tidsbegrensning. Dersom én eller flere matcher tar mer tid enn planlagt, og tidsskjemaet gjennom dette er i fare for å være ute av kontroll, kan det bli aktuelt å innføre bruk av en såkalt shot clock.
 

1.En av utøverne eller en dommer kan til enhver tid i løpet av en match etterspørre innføring av shot clock. Turneringsleder avgjør om shot clock skal tas i bruk eller ikke.

 

2.Dersom shot clock blir tatt i bruk vil begge utøverne være «på klokken», og en offisiell tidtaker er ansvarlig for å overvåke dette for resten av matchen.

 

3.Utøverne vil ha 35 sekunder per støt (unntatt direkte etter åpningsstøt/brekk - se p. 4 under), med en advarsel («Time!») når 10 sekunder gjenstår. Hver av utøverne er tillatt én 25 sekunder forlengelse («Extension!») per opplegg (parti).

 

4.I forbindelse med første støt direkte etter gjennomført åpningsstøt/brekk i 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 (dersom åpningsstøtet er korrekt), eller andre støt etter nytt opplegg i 14.1, har utøveren 60 sekunder til sin disposisjon, med en advarsel («Time!») når 10 sekunder gjenstår og uten mulighet til å forlenge.

 

5.Tidtaking starter når alle ballene har stoppet, inkludert baller som spinner. Tidtaking stopper når kølæret berører køballen forbundet med et støt, eller når tiden renner ut.

 

6.Hvis en utøver har brukt opp sin tid før kontakt mellom kølær og køball, vurderes dette som en standard feil.