10.3.1 - Punktlighet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.3 - Regler for deltaker >

10.3.1 - Punktlighet

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Deltakerne må være på plass i arenaen senest 30 (tretti) minutter før annonsert matchstart.

 

2.Hvis en deltaker involvert i en individuell turnering ikke er på plass ved tildelt bord og klar til å starte sin match innen 15 (femten) minutter etter at matchen har blitt utropt, meldes matchen som tapt (Pool). Hvis deltakeren ikke er klar til å starte sin match innen:

 

a.5 (fem) minutter etter utrop taper han 1 (ett) parti (Pool (8-Ball, 9-Ball og 10-Ball)/Snooker) eller 15 baller Pool (14.1). Utøver mister også sin rett til oppvarmingstid.

b.10 (ti) minutter etter utrop taper han 2 (to) partier (Pool (8-Ball, 9-Ball og 10-Ball) eller 30 baller i 14.1)

c.14 (fjorten) minutter etter utrop taper han 3 (tre) partier (Pool (8-Ball, 9-Ball og 10-Ball) eller 45 baller i 14.1)

d.15 (femten) minutter etter utrop taper han 2 (to) partier (Snooker)

 

3.Disiplinære tiltak skal rettes mot deltaker som har tapt match ved ikke å være tilstede i tide.

 

4.I en individuell turnering, når en deltaker ikke er til stede i tide, gjelder følgende:

 

a.Enkelcup. Deltakeren blir eliminert.

b.Dobbelcup. Dersom ikke force majeure oppstår blir deltakeren eliminert. Dersom force majeure oppstår plasseres deltakeren på tapersiden. Dersom to utøvere, som begge er på vinnersiden i en dobbelcup og skal spille mot hverandre, ikke er tilstede i tide, blir begge eliminert da begge ikke kan legge beslag på den ene tilgjengelige plassen på tapersiden.

c.Puljespill. Alle matchene som deltakeren har spilt før uteblivelsen og alle matchene som gjenstår å spille, vil bli slettet og utøveren blir plassert sist i puljen.

 

5.I forbindelse med lagspill som består av et antall individuelle matcher gjelder samme regel som i individuell turnering:

 

a.Deltaker som ikke er til stede i tide for sin match taper, og laget som deltakeren tilhører ligger under 0-1 i kampen.

b.Hvis to deltakere i et og samme lag ikke er til stede i tide, taper disse sine respektive matcher og laget de tilhører ligger under 0-2 i kampen.

c.Dersom en deltaker i hvert lag ikke er til stede i tide, og de ikke ville møte hverandre, er stillingen i lagkampen 1-1 og den tredje matchen vil avgjøre hvilket lag som vinner kampen.

d.Dersom en deltaker i hvert lag ikke er til stede i tide, og de ville møte hverandre, kan kampen resultere i 2-0 eller 1-1. Ved 1-1 avgjøres kampen gjennom «Sudden death».

 

6.I forbindelse med lagspill som avgjøres i form av en dobbel, der de to deltakere i samme lag utøver annethvert støt, og en av utøverne ikke er til stede i tide for kampstart, taper laget sin kamp. Ved tap gjelder samme regel som ved individuell turnering.