10.3.2 - Force majeure

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.3 - Regler for deltaker >

10.3.2 - Force majeure

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Bare «force majeure» kan påberopes som grunn til uteblivelse eller sen ankomst. Generelt gjelder bare disse tre situasjonene som force majeure:

 

a.Ved en ulykke eller trafikkork, og det kan vises at deltakeren/laget ville være på plass senest 30 minutter før matchstart dersom det ikke hadde vært for dette forholdet.

b.Ved forsinkelse av offentlig transport, og det er bevist at deltakeren/laget dersom det ikke hadde vært for dette forholdet, ville ha vært på plass senest 30 minutter før start.

c.Ved medisinsk betingede sykehusbesøk, eller en akuttmedisinsk behandling som ikke kunne forutses, og som er maksimalt 12 timer før den angitte matchstarten.

 

2.En skriftlig egenmelding skal uoppfordret leveres til TL ved første mulighet etter ankomst.

 

3.Dersom deltakeren/laget ikke har gitt varsel om forsinkelsen/uteblivelsen så snart det var mulig, kan ikke engang en gyldig grunn hindre disiplinære konsekvenser.