10.3.3 - Forfeit

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.3 - Regler for deltaker >

10.3.3 - Forfeit

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.En deltaker har alltid mulighet til å melde «forfeit» (FF) til sin match på saklig grunn (skade, sykdom eller annen grunn som er å betrakte som force majeure). FF må meldes til TL i det øyeblikk som grunnen til denne oppstår.

 

2.Avhengig av spilleform, men også i hvilken situasjon som en utøver melder forfeit og grunn for den samme, gis anledning til forskjellig behandling:

 

a.Puljespill

i.Dersom utøveren melder FF (uansett grunn) før første runde, skal denne plasseres sist i puljen og registreres med «999» og 0 poeng i resultatlisten.

ii.Dersom utøveren melder FF (med gyldig grunn) i noen av de påfølgende rundene i samme puljespill, skal denne plasseres sist i puljen (resultat i allerede spilte matcher slettes) og registreres for siste plass og 0 poeng i resultatlisten.

iii.Dersom utøveren melder FF (med gyldig grunn) etter det at innledende puljespill er avsluttet, får han beholde den plassering og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk han melder FF.

 

b.Dobbelcup:

i.Dersom utøveren melder FF (med gyldig grunn) før første runde eller i forbindelse med match på vinnersiden, tillates vedkommende å fortsette turneringen på tapersiden.

ii.Dersom utøveren melder FF (med gyldig grunn) på tapersiden (og det ikke dreier seg om utøverens andre match i turneringen) eller etter gjennomført dobbelcup får han beholde den plassering og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk han melder FF.

 

c.Enkelcup

i.Dersom utøveren melder FF (uansett grunn) før første runde i en innledende enkelcup, skal denne plasseres sist og registreres med «999» og 0 poeng i resultatlisten.

ii.Dersom utøveren melder FF i noen av de påfølgende rundene (og det ikke dreier seg om utøverens første match i turneringen) i innledende enkelcup og har gyldig grunn, får han beholde den plass og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk han melder FF.

iii.Dersom utøveren melder FF før første runde (eller i noen av de etterfølgende rundene) i en avsluttende enkelcup og har gyldig grunn, får han beholde den plassering og de poeng han har oppnådd frem til det øyeblikk han melder FF.

 

d.Uansett spilleform og stadium i turnering: Hvis gyldig grunn ikke kan påberopes skal «DIS» skrives inn i flowchart og utøveren plasseres sist i turneringen med «888» og 0 poeng.