10.3.3 - Forfeit

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.3 - Regler for deltaker >

10.3.3 - Forfeit

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.En deltaker kan melde «forfeit» (FF) til match. Forfeit kan være gyldig (FFG se 10.3.2 - Force majeure) eller ugyldig (FFU). Forfeit må meldes til TL i det øyeblikk grunnen til denne oppstår.

 

2.Behandling og konsekvens av en forfeit vil både være avhengig av årsak og spilleform i turneringen :

 

a.Puljespill

 

Dersom utøveren melder forfeit (uansett grunn - FFG/FFU)når som helst i puljespillet, skal denne plasseres sist i puljen og registreres med 0 poeng i puljens resultatliste. Alle utøverens kamper slettes, og de vil ikke telle med i Norgesratingen.

 

 

b.Dobbelcup:

i.Dersom utøveren melder FFG (gyldig grunn) før første runde eller i forbindelse med match på vinnersiden, tillates vedkommende å fortsette turneringen på tapersiden. Alle oppsatte kamper ansees som spilt og teller med i Norgesratingen.

ii.Dersom utøveren melder FFG (gyldig grunn) på tapersiden eller etter gjennomført dobbelcup, får han beholde den plassering han har oppnådd frem til det øyeblikk han melder FFG. Alle oppsatte kamper ansees som spilt og teller med i Norgesratingen.

iii.Dersom utøveren melder FFU (uten gyldig grunn) når som helst i dobbelcupen, plasseres han sist i resultatlisten. Alle oppsatte kamper ansees som spilt og teller med i Norgesratingen.

 

c.Enkelcup

i.Dersom utøveren melder forfeit (uansett grunn) før første runde i en enkelcup, skal denne plasseres sist i resultatlisten. Den oppsatte kampen ansees som spilt og teller med i Norgesratingen.

ii.Dersom utøveren melder FFG (gyldig grunn) i noen av de påfølgende rundene i en enkelcup, får han beholde den plassering han har oppnådd frem til det øyeblikk han melder FFG. Den oppsatte kampen ansees som spilt og teller med i Norgesratingen.

iii.Dersom utøveren melder FFU (uten gyldig grunn) når som helst i enkelcupen, plasseres han sist i resultatlisten. Alle oppsatte kamper ansees som spilt og teller med i Norgesratingen.

 

d.Dersom en utøver melder FFU, vil saken i alle tilfeller meldes inn til disiplinærutvalget. Dette gjelder uavhengig av spilleform og tidspunkt i turneringen.