10.3.4 - Tilsnakk, advarsel, tap av match og diskvalifikasjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.3 - Regler for deltaker >

10.3.4 - Tilsnakk, advarsel, tap av match og diskvalifikasjon

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.TL og juryen kan foreta følgende disiplinære tiltak overfor en deltaker:

a.Tilsnakk uten videre konsekvens (for enkel forseelse).

b.Advarsel med poengtap (ved gjentatte enkle forseelser eller ved alvorlig forseelse). I 8-Ball, 9-Ball eller 10-Ball; spill avbrytes, 1 poeng blir tildelt motstander og aktiv utøver starter/gjenopptar spillet. I 14.1; spill avbrytes, 15 poeng blir tildelt motstander og feilende utøver må gjennomføre nytt åpningsstøt.

c.Tap av kamp/match og/eller diskvalifikasjon fra turneringen (ved gjentatte alvorlige forseelser eller hvis lovbruddet anses å være svært alvorlig).

 

2.En deltaker som ikke er på plass i tide eller uteblir og ikke har meldt fra om dette på forhånd, blir diskvalifisert. Se også 10.3.1 - Punktlighet

 

3.En diskvalifikasjon innebærer tap av eventuelt oppnådde premier/premiepenger.

 

4.En diskvalifikasjon vil automatisk føre til at saken oversendes til disiplinærutvalget.