10.3.7 - Time out

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.3 - Regler for deltaker >

10.3.7 - Time out

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Time out praktiseres ikke i turneringer som arrangeres av NB.

 

2.Generelt har alle utøvere rett til én pause for toalettbesøk pr. match. Dersom utøveren benytter seg av anledning direkte før matchstart og direkte etter avsluttet match, betyr dette at denne til sammen har tre muligheter for toalettbesøk pr. match. Dette anses være mer enn tilstrekkelig.

 

3.En slik pause skal ikke vare lenger enn hva som er nødvendig for hensikten, og får i alle tilfeller ikke overstige 5 (fem) minutter.

 

4.Det kan gjøres unntak fra punkt 2 og 3 i denne paragrafen, dersom

 

a.det foreligger særlige grunner, og

b.søknad om dispensasjon er blitt innlevert til TL før aktuell turnering starter.

 

5.Det er ikke tillatt å benytte en slik pause for annet enn den beskrevne hensikten (f.eks. andre gjøremål enn toalettbesøk, samtaler med trener eller lagkamerater, røykepause mm.) Dersom en utøver benytter pause til annet enn beskrevet, tar pause på feil tidspunkt eller bruker for lang tid, blir dette behandlet som usportslig opptreden. Motstanderen, som ikke benytter sin rett til toalettbesøk ved samme tilfelle, omfattes også av samme regler i den pausen som oppstår.

 

6.Dersom en utøver benytter seg av en andre pause i en og samme match uten å ha gyldig dispensasjon, skal det gis advarsel (se 11.8 - Oversikt over sanksjoner, punkt 1.b). Hvis samme utøver gjør seg skyldig til samme brudd ytterligere én gang under samme turnering, skal denne diskvalifiseres.

 

7.Spesielt for Carambole

a.En pause legges inn i midten av matchen. Midten av matchen er det øyeblikk der en utøver når eller overstiger halve distansen.

b.Ved en match med flere sett vil pause bli lagt inn etter andre sett i en match best av 3 sett, og etter tredje sett i en match best av 5 sett.

 

8.Spesielt for Pool

a.For å utøve sin rett til pause må utøveren;

i.informere dommeren om sin hensikt

ii.forsikre seg om at dommeren markerer dette i matchskjemaet

iii.markere på bordet at spillet er midlertidig avbrutt (standard prosedyre vil være å plassere en kø eller en reke på bordet).

b.Motstanderen må forbli sittende akkurat som under vanlig spill. Dersom han involverer seg i noe annet enn aktivitet som er typisk for vanlig matchspill, anses han for å bruke sin rett til pause og ingen ytterligere pause tillates.

c.Pause må tas mellom opplegg (partier). i 8-Ball, 9-Ball og 10-Ball avbrytes spillet midlertidig uansett hvem som utøver sin rett til pause. Det samme gjelder i 14.1 dersom den aktive utøveren tar pause. Dersom den ikke-aktive utøveren tar pause i 14.1, må han forsikre seg om at det finnes en dommer som kan overvåke fortsatt spill, dersom den aktive utøveren ønsker å fortsette - ellers har han ikke noen rett til å protestere mot feil begått av den aktive utøveren.

 

9.Spesielt for Snooker

a.En pause legges inn etter andre sett i en match best av 3 sett, etter tredje sett i en match best av 5 sett og etter fjerde sett i en match best av 7 sett (dersom matchen ikke allerede er ferdigspilt).