10.4 - Type turnering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.4 - Type turnering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for ulike turneringstyper.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.4.1 - Spilleformer

10.4.2 - Puljespill generelt

10.4.3 - Dobbelcup generelt

10.4.4 - Enkelcup generelt

10.4.5 - Andre spilleformer