10.4.1 - Spilleformer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.4 - Type turnering >

10.4.1 - Spilleformer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.I forbindelse med alle turneringer som arrangeres i regi av NB (uansett gren), forekommer det tre ulike varianter av spilleformer:

 

a.Puljespill

b.Enkelcup

c.Dobbelcup

 

2.Vanligvis for NBs turneringer er at to av de tre spilleformene kombineres med hverandre:

 

a.Innledende puljespill og avsluttende enkelcup, eller

b.Innledende dobbelcup og avsluttende enkelcup.

 

3.Spilleform er fastsatt for alle NM, NC og RT og også alle andre turneringer som arrangeres i regi av NB. Antall deltakere i disse turneringer er avgjørende for om det innledningsvis skal spilles puljespill eller dobbelcup. Det er også antall deltakere til start som avgjør fra hvilket antall det skal avsluttes med enkelcup.

 

4.For gjennomføring av turneringer i regi av NB (NM, NC og RT) må et minimum av deltakere være påmeldt for at turnering skal gjennomføres:

 

a.Ved NM og NC uansett gren, disiplin og klasse, må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. (Unntak: NM Junior og Kvinner - minimum fem)

b.Ved RT 1. Divisjon (Pool) må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. Unntak: Dersom 1. Divisjon er laveste divisjon i en region, må minimum fem deltakere være påmeldt.

c.Ved RT 2. Divisjon (Pool) må minimum fem deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt.

d.Ved godkjente turneringer skal ansvarlig arrangør i innbydelse ha angitt minimum antall deltakere for gjennomføring av turnering.

 

5.I turneringer som ikke arrangeres i direkte regi av NB (klubb-, regional-, nasjonalgodkjente og/eller internasjonale turneringer) kan andre spilleformer, og/eller kombinasjoner av spilleformer forekomme.