10.4.1 - Spilleformer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.4 - Type turnering >

10.4.1 - Spilleformer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.I forbindelse med alle turneringer som arrangeres i regi av NB (uansett gren), forekommer det tre ulike varianter av spilleformer:

 

a.Puljespill

b.Enkelcup

c.Dobbelcup

d.Kombinasjon av enkel-, dobbelcup og plasseringsspill.

 

2.Vanligvis for NBs turneringer er at to av de tre spilleformene kombineres med hverandre:

 

a.Innledende puljespill og avsluttende enkelcup, eller

b.Innledende dobbelcup og avsluttende enkelcup.

 

3.Spilleform er fastsatt for alle turneringer som arrangeres i regi av NB. Antall deltakere i disse turneringer er avgjørende for om det innledningsvis skal spilles puljespill eller dobbelcup. Det er også antall deltakere til start som avgjør fra hvilket antall det skal avsluttes med enkelcup.

 

4.For gjennomføring av turneringer i regi av NB må et minimum av deltakere være påmeldt for at turnering skal gjennomføres:

 

a.Ved nasjonale turneringer, må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt. (Unntak: NM Junior - minimum fem)

b.Ved 1. divisjon (Pool) må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt.

c.Ved 2. divisjon (Pool) må minimum fem deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt.

d.Ved RT (Snooker) må minimum åtte deltakere være påmeldt for at turnering skal bli avholdt.

e.Ved godkjente turneringer skal ansvarlig arrangør i innbydelse ha angitt minimum antall deltakere for gjennomføring av turnering.

 

5.I turneringer som ikke arrangeres i regi av NB kan andre spilleformer, og/eller kombinasjoner av spilleformer forekomme.