10.4.2 - Puljespill generelt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.4 - Type turnering >

10.4.2 - Puljespill generelt

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

 

1.I alle turneringer som arrangeres av NB er det gjeldende at det innledes med dobbelcup eller puljespill basert på antallet tilgjengelige bord, antallet deltakere og den tid som står til rådighet, og avsluttes med enkelcup.

 

2.Dersom en turnering som innledes med puljespill skal få likt antall kvalifiserte fra hver pulje, må antall puljer være 1, 2, 4, 8 osv. Turneringsleder kan allikevel velge et annet antall puljer dersom forutsetningene i punkt 1 (over) tilsier det. Ved ulikt antall kvalifiserte utøvere fra den enkelte pulje, må kvalifiseringen foretas ved trekning mellom det antall utøvere som skal til for å fylle den avsluttende enkeltcupen.

 

3.Generelt gjelder at minimum halvparten av totalt antall mulige deltakere i puljespillet går videre til sluttspill. TL kan ta beslutning om dette.

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

10.4.2.1 - Samtidig match/kampstart

 

10.4.2.2 - Matchrekkefølge

 

10.4.2.3 - Spilleskjema

 

10.4.2.4 - Plassering i pulje