10.4.2 - Puljespill generelt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.4 - Type turnering >

10.4.2 - Puljespill generelt

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.I alle Caramboleturneringer som arrangeres av NB er det gjeldende at det innledes med puljespill og avsluttes med enkelcup.

 

2.I alle Pool-turneringer (unntatt Blackball - se punkt 3 under) som arrangeres av NB, er det gjeldende at det innledes med dobbelcup eller puljespill og avsluttes med enkelcup.

 

3.I alle Snooker-turneringer som arrangeres av NB er det gjeldende at det innledes med dobbelcup eller puljespill basert på antallet tilgjengelige bord, antallet deltakere og den tid som står til rådighet, og avsluttes med enkelcup.

4.For at en turnering som innledes med puljespill skal kunne avsluttes med enkelcup, og at samtlige deltakere som har kvalifisert seg skal ha kunnet gjort dette under så like forutsetninger som mulig, er det gjeldende at antall puljer er 1, 2, 4 eller 8 (etc.). Dette innebærer at enkelcup kan spilles med 2, 4, 8 eller 16 utøvere (etc.), ved at et likt antall utøvere har kvalifisert seg fra hver pulje.

 

5.Generelt gjelder at minimum halvparten av totalt antall mulige deltakere i puljespillet går videre til sluttspill. TL kan ta beslutning om dette.

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

10.4.2.1 - Samtidig match/kampstart

 

10.4.2.2 - Matchrekkefølge

 

10.4.2.3 - Spilleskjema

 

10.4.2.4 - Plassering i pulje