10.4.2.2 - Matchrekkefølge

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.4 - Type turnering > 10.4.2 - Puljespill generelt >

10.4.2.2 - Matchrekkefølge

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.For å beregne hvor mange matcher som må spilles for at alle deltakerne vil ha spilt like mange matcher (etter prinsippet «alle mot alle») skal følgende formel benyttes:

 

Antall deltakere (lag) i puljen X (antall deltakere (lag) i puljen -1)

= Antall matcher

2

 

F.eks. en pulje med 4 deltakere = (4 x (4-1)) / 2 = 6 matcher, eller en pulje med 7 deltakere = (7 x (7-1))/ 2 = 21 matcher

 

2.Matchrekkefølgen i de mest forekommende puljene ser ut som følger:

 

a.3 deltakere: (1-3), (3-2), (2-1) / 3 runder hver 1 match – totalt 3 matcher.

b.4 deltakere: (1-4, 2-3), (3-1, 4-2), (1-2, 3-4) / 3 runder hver 2 matcher – totalt 6 matcher.

c.5 deltakere: (1-5, 2-4), (5-4, 1-3), (4-3, 5-2), (3-2, 4-1), (2-1, 3-5) / 5 runder hver 2 matcher – totalt 10 matcher.

d.6 deltakere: (1-6, 2-5, 3-4), (5-1, 6-4, 3-2), (1-4, 5-3, 2-6), (3-1, 4-2, 6-5), (1-2, 6-3, 4-5) / 5 runder hver 3 matcher – totalt 15 matcher.

e.7 deltakere: (1-7, 2-6, 3-5), (7-6, 1-5, 2-4), (6-5 7-4, 1-3), (5-4, 6-3, 7-2), (4-3, 5-2, 6-1), (3-2, 4-1, 5-7), (2-1, 3-7, 4-6) / 7 runder hver 3 matcher – totalt 21 matcher.

f.8 deltakere: (1-8, 2-7, 3-6, 4-5), (7-1, 8-6, 2-5, 3-4), (1-6, 7-5, 8-4,2-3), (5-1, 6-4, 7-3, 8-2), (1-4, 5-3, 6-2, 7-8), (3-1, 4-2, 5-8, 6-7), (1-2, 3-8, 4-7, 5-6) / 7 runder hver 4 matcher – totalt 28 matcher.

 

3.For å fastslå hvordan matchrekkefølgen skal se ut i puljer som omfatter flere enn 8 deltakere skal følgende metode anvendes (som er den samme for de puljer som er beskrevet i punkt 2 over:

 

a.Ved et ulikt antall deltakere (9, 11, 13 osv., i eksemplet er det 9 deltakere):

 

 

1

9

 

9

8

 

8

7

 

7

6

 

6

5

 

5

4

 

4

3

 

3

2

 

2

1

2

8

 

1

7

 

9

6

 

8

5

 

7

4

 

6

3

 

5

2

 

4

1

 

3

9

3

7

 

2

6

 

1

5

 

9

4

 

8

3

 

7

2

 

6

1

 

5

9

 

4

8

4

6

 

3

5

 

2

4

 

1

3

 

9

2

 

8

1

 

7

9

 

6

8

 

5

7

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

9

 

8

 

7

 

6

 

Rotasjon i skjemaet:        Piler

 

 

 

 

 

Tallene (1 til 9 ved 9 deltakere) skrives i rekkefølge ovenfra og ned i venstre kolonne (1-4), det midterste tallet (5) i egen kolonne i bunn, og resten av tallene (6-9) nedenfra og opp i høyre kolonne. Tallene som står ved siden av hverandre i venstre og respektive høyre kolonne skal møte hverandre i samme runde. Tallet i bunn viser hvem som skal sitte over runden. For hver runde roteres tallene ett ledd i retning mot klokken(se figur over).

 

b.Ved et likt antall deltakere (10, 12, 14 osv., i eksemplet er det 10 deltakere):

 

1

10

 

1

9

 

1

8

 

1

7

 

1

6

 

1

5

 

1

4

 

1

3

 

1

2

2

9

 

10

8

 

9

7

 

8

6

 

7

5

 

6

4

 

5

3

 

4

2

 

3

10

3

8

 

2

7

 

10

6

 

9

5

 

8

4

 

7

3

 

6

2

 

5

10

 

4

9

4

7

 

3

6

 

2

5

 

10

4

 

9

3

 

8

2

 

7

10

 

6

9

 

5

8

5

6

 

4

5

 

3

4

 

2

3

 

10

2

 

9

10

 

8

9

 

7

8

 

6

7

 

Rotasjon i skjemaet:        Piler

 

Tallene (1 til 10 ved 10 deltakere) skrives i rekkefølge ovenfra og ned i venstre kolonne inntil halvparten av tallene er benyttet (1-5), og resten av tallene (6-10) nedenfra og opp i høyre kolonne. Tallene som står ved siden av hverandre i venstre og respektive høyre kolonne skal møte hverandre i samme runde. For hver runde roteres tallene (unntatt nr. 1) ett ledd i retning mot klokken (se figur over).

 

4.Når to eller flere utøvere fra en og samme klubb inngår i en og samme pulje skal disse, så langt det er mulig, spille innbyrdes i de første rundene.