10.4.3.1 - Samtidig match/kampstart

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.4 - Type turnering > 10.4.3 - Dobbelcup generelt >

10.4.3.1 - Samtidig match/kampstart

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.I en individuell turnering (uansett gren) skal i utgangspunktet alle matchene som inngår i én og samme runde spilles samtidig. I de tilfeller dette ikke er mulig skal det spilles så mange matcher som antallet bord tillater.

 

2.Samme grunnprinsipp som i punkt 1 gjelder også for lagturnering, men også, og primært, at samtlige individuelle matcher som inngår i en og samme lagkamp skal spilles samtidig.

 

3.Når det er mulig, kan både vinner- og taperside spilles samtidig, men dette forutsetter at det totale antallet matcher som skal spilles er like høyt eller lavere enn antall tilgjengelige bord.