10.4.3.3 - Flowchart

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.4 - Type turnering > 10.4.3 - Dobbelcup generelt >

10.4.3.3 - Flowchart

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Turneringer arrangert i regi av NB, uansett spilleform, skal alltid benytte de til enhver tid - av NB - anbefalte flowcharts.

 

2.Alle varianter av dobbelcup (basert på antall deltakere og antall utøvere som kvalifiserer seg for sluttspill) som kan brukes i forbindelse med NBs turneringer finnes tilgjengelig i CueScore.

 

3.I forbindelse med NM, NC og RT som spilles i form av dobbelcup, skal - basert på antall utøvere - enten 08-02, 16-04, 24-08, 32-08, 48-16, 64-16, 96-32 eller 128-32 skjema benyttes.

 

4.Antall deltakere i en turnering med innledende dobbelcup er avgjørende for hvilken type spilleskjema (flowchart) som skal benyttes. De vanligste variantene av spilleskjema for dobbelcup er følgende:

 

a.4 – 2        (4 deltakere med finale i form av enkelcup – benyttes ikke i NM, NC og RT).

b.8 – 2        (8 deltakere med finale i form av enkelcup).

c.16 – 4        (16 deltakere med semifinale og finale i form av enkelcup).

d.32 – 8        (32 deltakere med kvart-, semi- og finale i form av enkelcup).

e.32 – 16        (32 deltakere med åttendels-, kvart-, semi- og finale i form av enkelcup).

f.48 – 16        (48 deltakere med åttendels-, kvart-, semi- og finale i form av enkelcup).

g.64 – 16        (64 deltakere med åttendels-, kvart-, semi- og finale i form av enkelcup). Ved mer enn 48 og opp til og med 64 deltakere benyttes ofte 2 stk. 32-8 skjema istedet for ett 64-16 skjema.

h.96 – 32        (96 deltakere med sekstendels-, åttendels-, kvart-, semi- og finale i form av enkelcup). Ved mer enn 64 og opp til og med 96 deltakere benyttes ofte 2 stk. 48-16 skjema istedet for ett 96-32 skjema.

i.128 – 32        (128 deltakere med sekstendels-, åttendels-, kvart-, semi- og finale i form av enkelcup). Ved mer enn 96 og opp til og med 128 deltakere benyttes ofte 4 stk. 32-8 skjema istedet for 2 stk. 64-16 skjema eller ett 128-32 skjema.

 

5.Det er høyst uvanlig med mer enn 128 deltakere i forbindelse med NM, NC og RT, og derfor kommer ikke større skjemaer til å bli benyttet i regi av NB. Det finnes skjemaer av typen 192-64 og 256-64 (alternativ så kan det benyttes et tilsvarende passende antall 32-8 skjemaer).