10.4.3.3 - Spilleskjema

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.4 - Type turnering > 10.4.3 - Dobbelcup generelt >

10.4.3.3 - Spilleskjema

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Turneringer arrangert i regi av NB, uansett spilleform, skal alltid benytte de til enhver tid - av NB - anbefalte spilleskjema.

 

2.Alle varianter av spilleskjema for dobbelcup som brukes i forbindelse med NBs turneringer finnes tilgjengelig i CueScore.

 

3.I forbindelse med turneringer som spilles i form av dobbelcup, skal - basert på antall utøvere - enten 08-02, 16-04, 24-08, 32-08, 48-16, 64-16, 96-32 eller 128-32 skjema benyttes.

 

4.Antall deltakere i en turnering med innledende dobbelcup er avgjørende for hvilken type spilleskjema som skal benyttes.