10.4.3.4 - Plassering i dobbelcup

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.4 - Type turnering > 10.4.3 - Dobbelcup generelt >

10.4.3.4 - Plassering i dobbelcup

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.I forbindelse med bruk av dobbelcup arrangeres det ikke noen form for plasseringspill for utøvere som blir utslått i en og samme runde, og de skilles heller ikke plasseringsmessig basert på score. Basert på dette plasserer deltakerne seg på følgende måte i de ulike spilleskjemaene (antall deltakere med samme plassering i parantes):

 

a.4 – 2        = 1. plass (1), 2. plass (1), 3. plass (1) og 4. plass (1).

b.8 – 4        = 1. plass (1), 2. plass (1), 3. plass (2), 5. plass (2) og 7. plass (2).

c.16 – 4        = 1. plass (1), 2. plass (1), 3. plass (2), 5. plass (2), 7. plass (2), 9. plass (4) og 13. plass (4).

d.32 – 8        = 1. plass (1), 2. plass (1), 3. plass (2), 5. plass (4), 9. plass (4), 13. plass (4), 17. plass (8) og 25. plass (8).

e.48 – 16        = 1. plass (1), 2. plass (1), 3. plass (2), 5. plass (4), 9. plass (8), 17. plass (8), 25. plass (8), 33. plass (16).

f.64 – 16        = 1. plass (1), 2. plass (1), 3. plass (2), 5. plass (4), 9. plass (8), 17. plass (8), 25. plass (8), 33. plass (16) og 49. plass (16).

g.96 – 32        = 1. plass (1), 2. plass (1), 3. plass (2), 5. plass (4), 9. plass (8), 17. plass (16), 33. plass (16), 49. plass (16) og 65. plass (32).

h.128 – 32        = 1. plass (1), 2. plass (1), 3. plass (2), 5. plass (4), 9. plass (8), 17. plass (16), 33. plass (16), 49. plass (16), 65. plass (32) og 97. plass (32).