10.4.4.2 - Matchrekkefølge

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.4 - Type turnering > 10.4.4 - Enkelcup generelt >

10.4.4.2 - Matchrekkefølge

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.For å beregne hvor mange matcher som må spilles i en enkelcup, skal følgende formel benyttes:

 

Antall deltakere (lag) – 1 = antall matcher

 

 

F.eks. en enkelcup med 4 deltakere (lag) = 4 – 1 = 3 matcher, eller en enkelcup med 64 deltakere (lag) = 64 – 1 = 63 matcher

 

2.I en enkelcup, uansett størrelse, spilles matchene generelt i rekkefølge ovenfra og ned og fra venstre (innledende runder lengst til venstre i skjemaet) mot høyre (finalen lengst til høyre i spilleskjemaet). Hvor mange «runder» som skal spilles bestemmes av antall tilgjengelige bord; hvis det er færre bord enn matcher som skal spilles i en runde, er runden delt inn i to eller flere delrunder (antall matcher er gitt i parentes):

 

a.4        = to runder: semifinaler (2) og finale (1).

b.8        = tre runder: kvartfinaler (4), semifinaler (2) og finale (1).

c.16        = fire runder: åttendelsfinaler (8), kvartfinaler (4), semifinaler (2) og finale (1).

d.32        = fem runder: sekstendelsfinaler (16), åttendelsfinaler (8), kvartfinaler (4), semifinaler (2) og finale (1).