10.4.4.4 - Plassering i enkelcup

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.4 - Type turnering > 10.4.4 - Enkelcup generelt >

10.4.4.4 - Plassering i enkelcup

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.I forbindelse med bruk av enkelcup arrangeres det ikke noen form for plasseringspill for utøvere som blir utslått i en og samme runde, og de skilles heller ikke plasseringsmessig basert på score. Basert på dette plasserer deltakerne seg på følgende måte i de ulike spilleskjemaene (antall deltakere med samme plassering i parantes):

 

a.4        = 1. plass (1), 2. plass (1), 3. plass (2).

b.8        = 1. plass (1), 2. plass (1), 3. plass (2), 5. plass (4).

c.16        = 1. plass (1), 2. plass (1), 3. plass (2), 5. plass (4), 9. plass (8).

d.32        = 1. plass (1), 2. plass (1), 3. plass (2), 5. plass (4), 9. plass (8), 17. plass (16).