10.4.5 - Andre spilleformer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.4 - Type turnering >

10.4.5 - Andre spilleformer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Det vil normalt ikke forekomme noen andre spillerformer enn puljespill, enkelcup og dobbelcup (eller kombinasjoner av disse) i turneringer arrangert i regi av NB.

 

2.Internasjonalt vil det fra tid til annen forekomme andre spilleformer eller kombinasjoner av spilleformer enn de som NB normalt benytter seg av.

 

3.Om det skulle forekomme at en arrangør av en turnering som skal godkjennes av NB ønsker å benytte seg av en annen spillerform enn puljespill, enkelcup og/eller dobbelcup, skal dette komme tydelig frem av søknaden. Den tiltenkte spilleformen skal beskrives for godkjenning.