10.5 - Seeding

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.5 - Seeding

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for seeding.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.5.1 - Seeding generelt

10.5.2 - Seeding i puljespill

10.5.3 - Seeding i dobbelcup

10.5.4 - Seeding i enkelcup

10.5.5 - Rekkefølge i puljespill

10.5.6 - Rekkefølge i dobbelcup og enkelcup