10.5.6 - Rekkefølge i enkel- og dobbelcup

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.5 - Seeding >

10.5.6 - Rekkefølge i enkel- og dobbelcup

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.I enkel- og dobbelcup skal de seedede utøverne/lagene plasseres så langt fra hverandre som mulig. I nedenforstående tabeller (se 10.6.1 - Trekning generelt ) vises hvordan de seedede utøverne/lagene skal plasseres avhengig av enkel- eller dobbelcupens størrelse (antallet deltakere står øverst i respektiv tabell):

 

2.For å avgjøre hvor en seedet utøver (lag) skal plasseres i en enkel- eller dobbelcup, skal følgende grunnregler alltid følges uansett antall deltakere:

 

a.Seedet utøver nr. 1 skal plasseres øverst i cupskjemaet (øvre halvdel).

b.Seedet utøver nr. 2 skal plasseres i bunn av cupskjemaet (nedre halvdel).

c.Seedet utøver nr. 3 skal plasseres øverst oppe i samme halvdel som seedet utøver nr. 2 (nedre halvdel).

d.Seedet utøver nr. 4 skal plasseres nederst ned i samme halvdel som seedet utøver nr. 1 (øvre halvdel).

e.Seedet utøver nr. 5 skal plasseres øverst oppe i samme fjerdedel som seedet utøver nr. 4 (øvre halvdel).

f.Seedet utøver nr. 6 skal plasseres nederst ned i samme fjerdedel som seedet utøver nr. 3 (nedre halvdel).

g.Seedet utøver nr. 7 skal plasseres øverst oppe i samme fjerdedel som seedet utøver nr. 2 (nedre halvdel).

h.Seedet utøver nr. 8 skal plasseres nederst ned i samme fjerdedel som seedet utøver nr. 1 (øvre halvdel).

i.På samme sett fortsetter man med seedet utøver nr. 9 (øvre halvdel), nr. 10 (nedre halvdel), nr. 11 (nedre halvdel), nr. 12 (øvre halvdel), nr. 13 (øvre halvdel), nr. 14 (nedre halvdel), nr. 15 (nedre halvdel) og nr. 16 (øvre halvdel). I de tilfeller hvor flere enn 16 skal seedes (eksempelvis ved 96, 128, 192 eller 256 deltakere), så skal seedet utøver nr. 17 plasseres nærmest 16, seedet utøver nr. 18 nærmest 15, seedet utøver nr. 19 nærmest 14, og så videre.

j.Det er verdt å merke seg at samtlige matcher i den første runden skal ha samme totale seedingsverdi, hvilket kan fungere som en kontroll på at samtlige seedede utøvere har blitt plassert på rett plass. Total seedingsverdi i en enkel- og en dobbelcup skal alltid være antall deltakere + 1, se følgende eksempel: i) 4 deltakere = seedingsverdi 5 (1-4 og 3-2 i første runden), ii) 8 deltakere = seedingsverdi 9 (1-8, 5-4, 3-6 og 7-2 i første runden) og iii) 16 deltakere = seedingsverdi 17 (1-16, 9-8, 5-12, 13-4, 3-14, 11-6, 7-10 og 15-2 i første runden).

k.Ved 32 deltakere skal seedingsverdi være 33, ved 64 deltakere 65, og så videre.