10.6 - Trekning

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.6 - Trekning

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for trekning.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.6.1 - Trekning generelt

10.6.2 - Trekning med seedede deltakere

10.6.3 - Publisering av trekning