10.6.2 - Trekning med seedede deltakere

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.6 - Trekning >

10.6.2 - Trekning med seedede deltakere

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Når ett antall deltakere skal seedes inn i turneringen, inkluderes disse ikke i den tilfeldige trekningen. Om det er to deltakere som skal seedes, får de plassene 1 og 2, om det er fire deltakere som skal seedes får de plassene 1, 2, 3 og 4, etc. Alle deltakere, foruten de seedede, skal deretter trekkes tilfeldig inn på ledige plasser.

 

2.I de tilfeller hvor antall deltakere er lavere enn hva det valgte (eller foreskrevne) skjemaet tillater, skal de frie plassene fylles inn med ”Walk-over”. Walk-over deltar ikke i den tilfelldige trekningen.

 

3.Om det er en walk-over i en enkel- eller dobbelcup med fire deltakere, skal walk-over ha plass 4, om det er tre walk-over i en enkel- eller dobbelcup med 16 deltakere, skal plassene 14, 15 og 16 fylles inne med walk-over, etc.

 

4.Alle deltakere, foruten seedede deltakere og walk-over, skal deretter trekkes inn tilfeldig på de ledige plassene.

 

5.Basert på punkt 3 er det alltid turneringens første-seedede utøver som får første walk-over, den andre-seedede deltakeren får andre walk-over, og så videre.

 

6.En deltaker som får walk-over går automatisk, uten å spille match, videre til neste runde i puljespillet, enkel- eller dobbelcupen.