10.6.3 - Publisering av trekning

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.6 - Trekning >

10.6.3 - Publisering av trekning

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Spilleskjemaet som gis som resultat av trekningen (helt eller delvis avhengig av seedingen og det faktiske antall deltakere), skal publiseres så raskt som mulig med angivelse av den tidsfrist som gjelder for eventuelle protester.

 

2.I de tilfeller hvor ny trekning må foretas, skal dette gjøres i samsvar med gjeldende regler og også med oppmerksomhet på årsakene som har fremprovosert en protest.

 

3.Samtlige personer som har hatt ansvaret for trekningen (den opprinnelige så vel som eventuell omtrekning) skal skriftlig signere på, og/eller kunne vise til logg i elektronisk system, at trekningen er korrekt gjennomført og basert på den informasjon som var tilgjengelig ved trekningsøyeblikket.