10.7 - Distanser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.7 - Distanser

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for distanser.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.7.1 - Enkel distanse eller sett-form

10.7.2 - Distanse internasjonalt

10.7.3 - Distanse nasjonalt