10.8 - Resultat

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.8 - Resultat

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for resultathåndtering.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.8.1 - Resultat i spilleskjema

10.8.2 - Informasjon til presse og annen media

10.8.3 - Resultat på nett