10.8.1 - Resultat i spilleskjema

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.8 - Resultat >

10.8.1 - Resultat i spilleskjema

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Uansett spilleform skal alle resultater registreres rett inn i valgte spilleskjemaer i CueScore. I disse spilleskjemaene forekommer både separate lister med alle resultater samlet og en sluttranking (resultatliste).

 

 

2.Registrering av resultat for utøver som ikke har møtt opp til turnering, har blitt diskvalifisert på ethvert stadium, eller har deltatt utenfor konkurranse, skal gjøres på følgende måte:

 

a.Utøveren som ikke har møtt opp til turnering, uavhengig av årsak, skal i resultatlisten registreres med «999». Utøveren skal ikke figurere i resultatlisten som publiseres offentlig, mens rankinglisten viser plassering 999.

b.Utøvere som på et eller annet stadium av turnering har blitt diskvalifisert, uavhengig av årsak, skal i resultatlisten registreres med «888». Utøveren plasseres sist med teksten «Dis» i resultatlisten som publiseres offentlig, mens rankinglisten viser plassering 888.

c.Utøvere som deltar i turnering utenfor konkurranse, skal i resultatlisten registreres med «777». Utøveren skal ikke figurere i resultatlisten som publiseres offentlig.

d.Utøvere som i resultatlisten er blitt registrert med «999», «888» eller «777» mottar ingen poeng til rankingliste. Utøvere registrert med «777» skal under ingen omstendigheter figurere i rankinglister.

 

3.Avmelding, forfeit og diskvalifikasjon skal tolkes og håndteres på følgende måte:

 

a.AV (=avmelding): En utøver som før trekning av en turnering har meldt fra at han ikke kan delta, har trukket seg og skal ikke inngå i trekningen. Hvis utøveren melder seg ut etter at trekning er foretatt, men før turneringsstart, skal utøveren i) markeres med «AV» i turneringsskjemaet (på alle plasser hvor han er oppført), ii) ikke figurere i resultatlisten (alt. plasseres sist uten plasseringssiffer og poeng), og iii) registreres som ikke-deltakende i rankinglisten og få «999» som plasseringssiffer og 0 poeng. Utøver som melder seg ut etter at trekning er foretatt og savner gyldig grunn for dette, kan bli formål for disiplinærforføyning.

 

b.FF (= forfeit): En utøver som allerede har deltatt i aktuell turnering, men må gi opp grunnet skade, sykdom eller annen grunn som er å anse som «force majeure». Hvis det dreier seg om dobbelcup og utøveren har meldt at han ikke kan spille i første runde, og grunn er å anse som «force majeure», kan utøveren spille videre på tapersiden*. En utøver som har spilt en eller flere runder i en turnering og deretter må gi opp grunnet «force majeure», får beholde den plassering som han har oppnådd, og de poeng som genereres ut fra dette; i) Utøveren figurerer i resultatlisten med den plass og de poengene denne har oppnådd, og ii) utøveren registreres i rankinglisten etter de normalt gjeldende regler for dette. Utøver som gir opp og «force majeure» ikke er tilstede, blir diskvalifisert.

 

c.DIS (= diskvalifisert): En utøver som ikke er på plass i tide (se spesielle regler for dette) for sin match, ikke har meldt dette i forvei, alternativt har gitt beskjed men savner gyldig grunn (force majeure) for sitt fravær, skal diskvalifiseres. I tillegg finnes det et antall forskjellige grunner til hvorfor en utøver kan bli diskvalifisert, før, under og etter en match/turnering. En utøver som har meldt gyldig «forfeit» til sin første match og heller ikke er på plass for sin match på tapersiden, blir diskvalifisert. Utøveren i) markeres med «DIS» i turneringsskjemaet (dette gjelder for alle runder i puljespill, i dobbelcup fra og med den runden som utøveren blir diskvalifisert), ii) figurerer i resultatlisten, plasseres sist og markeres med «DIS», og iii) registreres i rankinglisten med «888» som plasseringssiffer og 0 poeng.