10.9 - Arrangørs andel

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.9 - Arrangørs andel

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Forutsatt at det ikke forligger grunnlag for annet, utbetaler NB arrangørs andel av turneringen, og eventuell støtte, senest 1 (én) måned etter avsluttet turnering til arrangørs innmeldte kontonummer.

 

2.Arrangørs andel er oppført som «maksimum». Maksimum utbetales dersom alle pliktige arrangøroppgaver utføres. Andelen kan – etter skjønn og basert på de rapportene NB får – reduseres med inntil 30%.

 

3.Fordelingsnøkler:

 

clip0036