10.9 - Avgifter og utbetalinger

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  >

10.9 - Avgifter og utbetalinger

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler for avgifter.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

10.9.1 - Betaling via nett

10.9.2 - Arrangørs andel