10.9.2 - Arrangørs andel

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 10 - TBR internasjonale og nasjonale turneringer  > 10.9 - Avgifter >

10.9.2 - Arrangørs andel

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Forutsatt at det ikke forligger forutsetninger for annet, utbetaler NB arrangørs andel av turneringen, og eventuell støtte, senest 1 (en) måned etter avsluttet turnering til arrangørs innmeldte kontonummer.

 

2.Andel arrangør har en minimums- og en maksimumsgrense som utgjør en forskjell på mellom 20% - 35%. Arrangør opparbeider seg fra minimum til maksimum ved oppfyllelse av sitt arrangøransvar. Andelen beregnes inntil videre på skjønn ut i fra de rapporter, muntlige eller skriftlige, som kommer NB i hende. Arrangørandel vil ikke utbetales før resultater og turneringsleders rapport er registrert.

 

3.Fordelingsnøkler:

 

Gren

Turnering

Maksimum

Forklaring

 

 

 

 

Carambole

NM

60 %

 

 

NC

70 %

 

 

 

 

 

Pool

NM Åpen

kr   6 000

Fast andel

 

 

20 %

Av alle deltakere over 32

 

NM Kvinner

80 %

 

 

NM Junior

80 %

 

 

NM U23

80 %

 

 

NM Scotch double

60 %

 

 

NM Veteran

60 %

 

 

NM Lag

 

Egne avtaler

 

NC Elite

kr      6 000

Fast andel

 

DM

60 %

 

 

RT Lag

70 %

 

 

RT 1. div.

70 %

 

 

RT 2. div.

70 %

 

 


 

 

Snooker

NM

60 %

 

 

NC

70 %

 

 

Masters

60 %

 

 

RT

70 %