11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler disiplinære instanser, rettsvei og straffesaker.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

11.1 - Ansvars- og gyldighetsområde

11.2 - Generelt om sanksjoner

11.3 - Gjentatte lovbrudd

11.4 - Disiplinærutvalg

11.5 - Disiplinærutvalgets behandling

11.6 - Gjenopptakelse og benådning

11.7 - Passiv medvirkning

11.8 - Oversikt over sanksjoner