11 - Gjenoppretting av posisjoner

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

11 - Gjenoppretting av posisjoner

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

I de tilfeller hvor posisjon av en eller flere baller må gjenopprettes, er det er utelukkende dommerens plikt og ansvar å utføre denne oppgaven. Han kan basere sin oppfatning ved hjelp av alle faktorene han mener er relevante for situasjonen. Han kan rådføre seg med en eller begge utøverne, men den enkelte utøvers oppfatning er ikke forpliktende og kan bli formål for endring. Alle involverte utøvere har rett til å klage på dommerens avgjørelse kun én gang, deretter blir ballen(e) replassert basert på dommerens endelige avgjørelse.