11 - Særskilte regler

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

11 - Særskilte regler

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler særskilte regler.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

11.1 - Nominering til EM, VM og andre internasjonale turneringer

11.2 - Aktivitetsledere og trenere